พระศิวะ

เล่าขานตำนานเทพ
พระศิวะ (พระอิศวร หรือ พระภูตศวร)

พระศิวะ

ประวัติความเป็นมาของพระศิวะ

พระศิวะ คือพระเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ในลัทธิไศวะนิกายโดยถือว่าพระองค์เป็นประธานแห่งจักรวาล เป็นจอมมุนีของเหล่าโยคี และเป็นราชาแห่งนาฎยศาสตร์ เป็นเทพเจ้าแห่งการให้พร เป็นผู้ทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายทั้งมวล มีพระเนตรสามดวง ซึ่งใช้มองเห็นได้ทั้งสามภพ

การที่พระศิวะได้ชื่อว่าเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างก็เป็นเพราะว่าต้องมีการทำลายล้างเกิดขึ้นก่อนจึงจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาได้

ศิวลึงค์เป็นสัญลักษณ์ประจำของพระองค์ มีตาที่สามอยู่บนหน้าผากในแนวตั้ง และมีพระจันทร์ครึ่งซีกอยู่ผู้ที่ตาที่สาม โดยพระศิวะจะทรงภูษาเรียบง่ายอย่างฤๅษี ทรงโปรดการนุ่งห่มหนังเสือ เกล้ามวยผม มีน้ำพระทัยดี ใครขออะไรก็ให้หมดหากแม้นจะไปขอในสิ่งที่ไม่ดีพระองค์ ก็ไม่ได้ถือสาหาความใดๆ (แต่ก็ไม่ได้ให้ตามที่ขอ) ที่สำคัญคือหากในวันหน้าหากกระทำผิดไปจากความดีงาม ผู้ที่เคยขอพรอะไรไว้ก็จะเกิดวิบัติในชีวิตเพราะพระองค์จะเป็นผู้ทำลายทันที

มีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้น สามารถช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ได้อย่างมหัศจรรย์ หากผู้ใดที่เจ็บป่วยหรือต้องการ ขอพรให้คนในครอบครัวหายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะสมหวัง หากเป็นผู้ที่ทำความดีและหมั่นรักษาความดีที่ทำนั้นไว้

ตำนานการกำเนิดของพระศิวะนั้นปรากฎเป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคดังนี้

พระศิวะ

ยุคพระเวท

ตำนานกล่าวว่า พระพรหมเกิดความรำคาญอกร่ำคาญใจที่พระเสโทหรือเหงื่อผุดซึมทั่วพระวรกาย และยังไหลรินย้อยลงทั่วบริเวณพระพักตร์ในวันอันร้อนอบอ้าว พระพรหมทรงบำเพ็ญภาวนาเพิ่มตบะบารมีให้แกร่งกล้าอย่างมุ่งมั่น

เมื่อรู้สึกว่าถูกรบกวนด้วยเหงื่อเช่นนั้นจึงได้นำเอาไม้ไปขูด ๆ ที่บริเวณพระขนงหรือคิ้ว โดยมิได้ระมัดระวังองค์นัก คมของไม้นั้น จึงได้บาดบริเวณพระขนงของพระองค์ จนกระทั่งปรากฎพระโลหิตผุดซึมออกมา และหยาดหยดลงบนกองเพลิงเบื้องหน้าของพระองค์นั้นเอง

ทันทีที่พระโลหิตหยาดหยดลงในเปลวเพลิง ก็พลันเกิดเป็นเทพบุตรองค์หนึ่งจุติขึ้นมาในเปลวเพลิงนั้น ทันทีที่ถือกำเนิดขึ้นมาเบื้องหน้าพระองค์ เทพบุตรผู้งดงามองค์นี้ก็ได้ร้องไห้พลางขอให้พระองค์ประทานนามให้แก่ตน ซึ่งพระพรหมได้ประทานให้ถึง 8 นามดังนี้

“ภพ สรรพ ปศุบดี อุดรเทพ มหาเทพ รุทร อิศาล อะศะนิ”

หลังจากนั้นเทพองค์นี้ก็มีชื่อเสียง เป็นที่นับถือของมนุษย์ทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วบรรดามวลมนุษย์จะนับถือบูชาเทพบุตรองค์นี้ในนามของ “พระรุทร” อันเป็นชื่อหนึ่งใน 8 นาม ชื่อรุทรนี้มีความหมายแปลได้ว่า ร้องไห้

สำหรับนามอื่น ๆ อีก 7 นามนั้นยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเท่าไรนัก พระรุทรเทพบุตรที่มีชื่ออันแปลว่าร้องไห้นี้ เป็นมหาเทพที่มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกร มีอำนาจบารมีค่อนข้างสูงนักในยุคพระเวทและยังเป็นเทพที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามนิยมนับถือบูชากันอย่างจริงจัง โดยนับถือให้พระรุทรเป็นเทพผู้ทำลายล้าง คือทำลายสิ่งที่เลวร้ายให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้พระพรหมสร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นใหม่

ยุคมหากาพย์ มหาภารตะ

ในยุคนี้มีความเชื่อกันในเรื่องกำเนิดพระศิวะว่า พระองค์นั้นทรงจุติออกมาจากพระนลาฏ หรือหน้าผากของพระพรหม จึงเท่ากับว่าพระศิวะก็เป็นพระโอรสองค์หนึ่งของพระพรหม

ยุคไตรเภท

คัมภีร์ในยุคนี้ได้บันทึกถึงกำเนิดพระศิวะว่า ทรงประสูติจากพระนางสุรภี และพระบิดาก็คือ พระกัศยปะเทพบิดร พระศิวะนั้นมีพาหนะเป็นวัวถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ในสังคมอินเดีย ส่วนใหญ่จึงไม่กินเนื้อวัว อีกทั้งยังให้เกียรติวัวมากเพราะถือเป็นสัตว์แห่งเทพ

พระศิวะทรงมีพระนามอื่นว่า “พระอิศวร” หรือ “ภูเตศวร” (ผู้ที่มีภูติเป็นบริวาร) เนื่องจากสามารถควบคุมบัญชาผีร้ายได้ และทรงมีอาวุธที่ทรงอานุภาพมากอันได้แก่ ตรีศูล คฑาหัวกะโหลก สังข์ และบ่วงบาศ มีพระวรกาย 4 สี คือ ขาว แดง ดำ และน้ำเงิน

พระศิวะ

บูชาพระศิวะต้องเลือกวันบูชา

วันที่บูชาพระศิวะนั้นโดยความเชื่อของทางศาสนาพราหมณ์มี 4 วัน ที่ควรบูชาก็คือ
1. นิตยศิวาราตรี บูชาในวันจันทร์ข้างขึ้นตลอดทั้งปี
2. มาศศิวาราตรี บูชาในวันจันทร์ตับ หรือวันแรม 15 ค่ำของเดือนในทุกเดือน
3. มาฆศิวาราตรี บูชาในวันแรม 14 ค่ำของเดือนมามะ ซึ่งจะอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
4. มหาศิวาราตรี บูชาในวันจันทร์วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือนมาฆะ ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
หากผู้ใดที่มีพระศิวะบูชาอยู่ในบ้าน หรือได้รูปเคารพของท่านมาไม่ว่าจะเป็นในปางหรือลักษณะใด ขอให้ทำการบูชาอย่างถูกต้องดังนี้

บทสวดบูชา

โอม นะมะ ศิวายะ ศิวายะ นะมะ โอม ศิวายะ นะมะ
โอม ศิวะ ศิวะ ศิวะ ศิวะศิวายะ นะมะ
โอม ฮาระ ฮาระ ฮาระ ฮาระ ฮารายะ นะมะโอม

หรือสามารถสวดแบบย่อได้ว่า โอม นะมะศิวายะ ได้ทุกเวลา

วิธีการบูชา

ก่อนจะบูชาพระศิวะให้สวดบูชาพระพิฆเนศก่อน 3 จบ

  • ปูโต๊ะด้วยผ้าสะอาดสีขาวหรือสีแดง หากเป็นผ้าพิมพ์ลายเสือจะดีมากเพราะเป็นผ้าที่พระศิวะทรงโปรดปรานที่สุด
  • โต๊ะบูชาสามารถวางไว้รวมกับเทพองค์อื่นๆ ได้ในสายของมหาเทพพราหมณ์ เช่น พระพรหม พระนารายณ์ พระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา พระพิฆเนศ พระขันธกุมาร และพระศิวลึงค์
  • สามารถถวายผลไม้แบบที่ถวายทั้งลูก ไม่ควรปอกเปลือก เช่น กล้วยสามารถยกถวายได้ทั้งหวี ยกเว้นมะพร้าวที่ต้องผ่าหรือเทน้ำมะพร้าวใส่ลงในถ้วยแก้ว
  • ธัญพืชสามารถใช้เผือก มัน เมล็ดถั่ว ใบพลู เมล็ดงา ใบกะเพรา ลูกเดือย ใบมะตูม
  • ถวายน้ำสะอาด นมสดรสจืดหรือหวานก็ได้
  • ดอกไม้ให้ถวายดอกดาวเรือง ดอกบัว ดอกกุหลาบ สามารถถวายได้ทุกสี

สถานที่บูชาพระศิวะ

  • เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  • วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัดแขก ย่านสีลม
  • พระวิหารแห่งองค์พระมหาศิวะเทพ ซอยคู้บอน 27 แยก 27 (ซอยสยามธรณี) ถ.คู้บอน (ถ.รามอินทรา 71 กม.8) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ

บูชาพระศิวะแล้วได้อะไร

พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพผู้ทำลายความชั่ว โดยปกติแล้วพระองค์ท่านก็เป็นเทพที่ใจดีไม่แพ้เทพองค์อื่น ๆ ใครขออะไรก็ให้ได้หมด แม้แต่ในสิ่งที่ไม่ดี แล้วค่อยไปทำลายภายหลังเพื่อเป็นการสั่งสอนไม่ให้ทำความชั่วหรือสิ่งไม่ดีอีก พระศิวะจะทรงให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ปฏิบัติดีคือหมั่นสร้างความดี คนที่ยอมอุทิศตนเพื่อสังคม ผู้ที่หมั่นทำบุญทำทาน ผู้ที่ปฏิบัติโยคะ เพื่อความหลุดพ้น อีกทั้งทรงพอพระทัยผู้บำเพ็ญตบะต่างๆ ด้วยความพากเพีย พระองค์เป็นทรงพาเหล่าสรรพสัตว์ข้ามไปสู่ภพที่ปราศจากซึ่งกิเลสตัณหา

ใครที่ต้องการบูชาพระศิวะแล้วได้ผลมากจง “รักษาศีล 5” ให้ดี อย่าให้ขาดและงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างวัวควาย เนื่องจากทรงมีโคนนทิเป็นพาหนะ โดยชาวอินเดียที่นับถือฮินดูไศวะนิกายจะให้ความเคารพวัวเป็นสัตว์ของเทพเจ้าทีเดียว

อาชีพที่เหมาะแก่การบูชา

ทุกๆ อาชีพสามารถบูชาพระศิวะได้ ผู้ที่มีอาชีพฝึกสอนวิชาโยคะ หรือ เล่นโยคะอยู่แล้วหากได้บูชาพระศิวะด้วยก็จะช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

ผู้ที่มีอาชีพรักษากฎหมายหรือให้ความเป็นธรรมแก่สังคม หากได้บูชาพระศิวะแล้วได้ปฏิบัติงานอย่างสุจริตซื่อตรงก็จะเจริญก้าวหน้าแต่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการกระทำผิด เพราะพระองค์สามารถทุกอย่างแล้วก็ทำลายทุกอย่างได้เช่นกัน

เว็บไซต์ หวยเลขเด็ด ได้นำข้อมูลเรื่องราวประวัติของ พระศิวะ (พระอิศวร หรือ พระภูตศวร) มาให้ทุกคนได้อ่าน จะเป็นประโยชน์รวมถึงเรื่องราวที่สนุกสนานต่าง ๆ ที่อ่านง่ายจะทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจเรื่องเทพเจ้าว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดและไม่ได้บูชายากดังที่หลายคนเข้าใจ

อ้างอิงโดย : หนังสือ เล่าขานตำนานเทพ บูชาถูกวิธี ชีวิตนี้มีแต่รุ่งกับรวย (จิตตวชิระ)

ดูดวงรายเดือน 12 ราศี ประจำเดือน ตุลาคม ดวงคุณเป็นอย่างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *