หน้าแรก » สายมู-ความเชื่อ » พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ

เล่าขานตำนานเทพ เปิดตำนาน พระตรีมูรติ
เทพแห่งความรัก ไหว้ถูกวิธีสุขสมหวังทุกประการ

พระตรีมูรติ

ตำนานของพระตรีมูรติ

พระตรีมูรติเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงมากและเป็นร่างรวมขององค์มหาเทพทั้งสามในศาสนาพราหมณ์ซึ่งสามารถบูชาและขอในสิ่งที่ดีงามและความสำเร็จได้ทุกประการ พระตรีมูรติเป็นที่รู้จักและเลื่องลือมากในด้านของความรักด้วยเหตุที่ว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรักที่บริสุทธิ์ ตามตำนานเรื่องราวอันเกิดจากคำบอกเล่าของพระรามที่เล่าให้กับพระนางสีดาและพระลักษณ์ฟังซึ่งขณะเริ่มออกเดินดงพระรามกล่าวกับพระลักษณ์และนางสีดาว่า

ครั้งหนึ่งได้มีนางโยคินีผู้ซึ่งเป็นสาวพรหมจารีย์รูปงามมากได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมวิเศษสุดเป็นที่เลื่องลือแก่สามโลกพวกเทพเทวีและมหาฤษีพากันไปเข้าไปเฝ้ามหาทพทั้งสามคือ พระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหม เพื่อทูลถามถึงอำนาจแห่งทิพยญาณอันยิ่งใหญ่แห่งโยคินีผู้นี้ มหาเทพทั้งสามปรารถนาที่จะแสดงบารมีแห่งโยคินีจึงรับปากว่าจะเสด็จไปพิสูจน์ให้เห็นปรากฏ ทั้งสามพระองค์จึงทรงแปลงร่างเป็นโยคีหนุ่มรูปงามสามองค์เสด็จลงมาสู่อาศรมของโยคินี ซึ่งโยคินีได้ให้การต้อนรับเลี้ยงดูด้วยข้าวปลาอาหารเป็นอย่างดี

หลังจากที่โยคีหนุ่มทั้งสามได้ดื่มกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็ยังไม่ยอมจากไปจากอาศรม นางโยคินีจึงถามโยคีหนุ่มรูปงามทั้งสามว่า “ท่านได้รับการเลี้ยงดูด้วยข้าวปลาอาหารอิ่มแล้วใยจึงมิกลับ หรือว่าท่านยังปรารถนาสิ่งใดอีก” โยคีหนุ่มรูปงามทั้งสามจึงแกล้งบอกแก่นางโยคินีว่าตนทั้งสามปรารถนาที่จะให้นางโยคินีใช้เรือนร่างของนางให้ความสุขแก่พวกตน ซึ่งตามปกติแล้วการกล่าววาจาเช่นนี้ย่อมเป็นการลบหลู่ดูถูกและเหยียดหยามอย่างที่สุด สุภาพสตรีผู้ที่ได้รับฟังย่อมเกิดความโกรธแค้นยิ่งนัก

แต่สำหรับนางโยคินีผู้บำเพ็ญศีลแล้วกลับวางเฉยไม่แสดงอารมณ์ใด ๆ ออกมาให้ปรากฏ นางกลับรับคำว่านางยินดีที่จะใข้เรือนร่างของนางให้ความสุขสนองความต้องการให้โยคีหนุ่มทั้งสาม แต่ก่อนอื่นนางขอสาปให้โยคีหนุ่มทั้งสามองค์กลายเป็นเด็กทารกแรกเกิดเสียก่อน

เพราะแท้ที่จริงแล้วนางโยคินีรู้ดีแต่แรกแล้วด้วยพลังทิพยอำนาจแห่งตะบะว่าโยคีหนุ่มรูปงามทั้งสามองค์นี้เป็นผู้ใดแปลงร่างมาทดสอบนาง ว่าแล้วนางโยคินีจึงปลดเปลื้องผ้าสไบเปลือยอกอธิษฐานให้บังเกิดน้ำนมไหลออกมาให้ทารกทั้งสามดื่มกิน ซึ่งโดยธรรมดาแล้วสาวบริสุทธิ์จะไม่มีน้ำนม แต่น้ำนมเกิดจากแรงอธิษฐานดุจฤษีที่ไถนาพบผอบทารกน้อย ซึ่งก็คือนางสีดาอธิษฐานให้มีน้ำนมไหลออกจากนิ้วชี้ตนให้นางสีดาดูดกิน

ทันทีที่ทารกน้อยทั้งสามได้ดื่มกินน้ำนมจากเต้านมของนางโยคินีก็เกิดปาฏิหาริย์เป็นมหัศจรรย์บังเกิดขึ้น มหาเทพทั้งสามในร่างของทารกน้อยทั้งสามเกิดความรักและความผูกพันกับนางโยคินี ดุจลูกน้อยที่มีความรักต่อแม่บังเกิดเกล้าของตน เป็นความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากความรู้สึกทางเพศเจือปนใดๆ

นางโยคินีก็เกิดความรักใคร่เมตตาทารกน้อยทั้งสามดุจลูกน้อยที่เกิดจากครรภ์ของตน ความรักใดที่จะบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูก เป็นความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเพศสัมพันธ์ เมื่อทานบารมีที่นางโยคินีได้ใช้เรือนร่างให้ความสุขแก่ทารกน้อยผู้เป็นมหาเทพทั้งสามบรรลุแล้วจะมีความสุขอันใดสำหรับเด็กทารกน้อยที่จะได้รับจากเรือนร่างของมารดาที่จะยิ่งใหญ่กว่าไออุ่นจากอ้อมกอดและการได้ดื่มน้ำนมจากเต้านมของแม่

เมื่อความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั้นยิ่งใหญ่นักนางโยคินีจึงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเก็บทารกน้อยทั้งสามไว้เป็นลูกของนางตลอดไป ทำให้ร้อนถึงพระแม่ทั้งสาม คือพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สุรัสวดีต้องเสด็จลงมากราบวิงวอนขอพระสวามีคืนจากนางโยคินี เพราะสามโลกจะต้องเดือดร้อนถ้าขาดผู้นำ

นางโยคินีจำต้องกล้ำฝืนกลืนใจคืนมหาเทพทั้งสามกลับสู่สวรรค์ด้วยความรักและความอาลัย มหาเทพทั้งสามกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว รวมร่างเข้าเป็นหนึ่งองค์สามหน้าเพื่อแสดงรูปลักษณ์ที่แท้จริงให้นางโยคินีเห็นเป็นร่างของ “พระตรีมูรติ” เทพเจ้าตรีมูรติทรงหมอบกราบเท้านางโยคินีในฐานะพระมารดาแห่งมหาเทพทั้งสาม

ด้วยเหตุนี้นางโยคินีจึงได้ชื่อว่าเป็นพระเทพมารดา มหาเทพทั้งสาม ทรงยกย่องว่าไม่มีความรักใดที่จะเป็นความรักอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูก ด้วยเหตุนี้องค์เทพตรีมูรติจึงได้ชื่อว่าเป็นร่างรวมของมหาเทพทั้งสามที่เด่นในเรื่องความรักอันบริสุทธิ์สืบมา แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อพระตรีมูรติเป็นร่างรวมขององค์มหาเทพทั้งสามผู้ยิ่งใหญ่แล้ว การจะขอพรเรื่องความสุขความสำเร็จต่าง ๆ ในหน้าที่การงานนั้นก็สามารถขอและบูชาท่านได้

พระตรีมูรติ

บทสวดบูชา

สวดบูชาพระพิฆเนศก่อนแล้วจึงสวดบูชาพระตรีมูรติ

“สาธุ สาธุ สารุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า นาย/นาง……..(บอกชื่อ-นามสกุลและที่อยู่) ได้มากราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้ …..ขอพรที่ปรารถนา….)

“เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า ที่ฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา ปัญจวีสติ ภยันตะ ทวัตติงสะ ฉันนะวุฒิโรคัญจะ โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติ (พระตรีมูรติ)

เครื่องบูชา

ธูปแดง 9 ดอก เทียนแดง 1 คู่ กุหลาบแดง 9 ดอก มาลัยดอกดาวเรืองหรือดอกมะลิ 1 พวง ผลไม้สีแดง เช่น เงาะ ทับทิม แก้วมังกร น้ำผึ้ง น้ำอ้อย นมสด มะพร้าว และขนมหวานที่ไม่มีเนื้อสัตว์

เวลาบูชา

วันพฤหัสบดี ตอนเข้าเวลา 9.30 น. กลางคืนเวลา 21.30 น. แต่อย่างไรก็ตามการไหว้และบูชาจะสามารถทำได้ทุกวันและเวลาใดก็ได้ ขอให้จิตของเรามีความตั้งมั่นแน่วแน่ในคุณงามความดีและรักษาศีล 5 ได้ครบบริบูรณ์เป็นอันใช้ได้

สถานที่บูชาพระตรีมูรติ

  • วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่นิยมเรียกกันว่าวัดแขก ย่านสีลม
  • พระตรีมูรติบริเวณสี่แยกราชประสงค์
  • เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) บริเวณเสาชิงช้า

บูชาพระตรีมูรติแล้วได้อะไร

พระตรีมูรติจะมีความหมายที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งในชีวิต ความรัก และการงาน แต่ในปัจจุบันได้รับการเทิดทูนจนกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการประทานความรักไปแล้ว และยังให้ผลดีเรื่องการของบุตรซึ่งก็มักจะเป็นจริงตามนั้นหากบูชาพระองค์อย่างถูกวิธี

อาชีพใดบ้างที่สมควรบูชาพระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ ร่างรวมของ พระพรหมพระวิษณุพระศิวะ อันเป็นมหาเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ ถือเป็น “เทพตรีเอกานุภาพ” บูชาได้ทุกอาชีพ ขอพรความสำเร็จที่ต้องการได้เสมอ แต่มีข้อยกเว้นว่าเรื่องที่ขอนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ดีงามเท่านั้น อาชีพที่ไม่สุจริตทุกอาชีพ แม้จะพยายามขอพรใดๆ ก็ตามมักจะไม่เห็นผลอันใดเกิดขึ้น

เว็บไซต์ หวยเลขเด็ด ได้นำข้อมูลเรื่องราวประวัติของ พระตรีมูรติ มาให้ทุกคนได้อ่าน จะเป็นประโยชน์รวมถึงเรื่องราวที่สนุกสนานต่าง ๆ ที่อ่านง่ายจะทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจเรื่องเทพเจ้าว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดและไม่ได้บูชายากดังที่หลายคนเข้าใจ

อ้างอิงโดย : หนังสือ เล่าขานตำนานเทพ บูชาถูกวิธี ชีวิตนี้มีแต่รุ่งกับรวย (จิตตวชิระ)

ดูดวงรายเดือน 12 ราศี ประจำเดือน ตุลาคม ดวงคุณเป็นอย่างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *