หน้าแรก » สายมู-ความเชื่อ » วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)

วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)

วัดสะพานสูง วัดดัง จังหวัดนนทบุรี
กราบขอพร หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม

วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)

วัดสะพานสูง เป็นอีกหนึ่งวัดในจังหวัดนนทบุรี ที่มีชื่อเสียงเลืองลือโด่งดัง ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหรือไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงเป็นวัดที่มีผู้คนมาแวะเวียนกราบไหว้ หลวงปู่เอี่ยม กันมากมาย มีผู้คนนับถือ มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย จากประสบการณ์จริงโดยส่วนตัวแล้ว เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน แต่ส่วนตัวตั้งแต่เล็กจนโตมากราบไหว้หลวงปู่เอี่ยมมาตลอด เพราะรู้สึกได้ว่าบุญบารมีของหลวงปู่เอี่ยมนั้น ก็เป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้อีกทาง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอพร ยามทุกข์ใจ เมื่อไปกราบไหว้ก็จะกลับมารู้สึกดีขึ้น และนอกจากนี้ยังเคยบนบานกับหลวงปู่เอี่ยมมากมายหลายรอบจนนับไม่ถ้วน จะบอกเลยว่า บนกี่รอบ ก็สำเร็จ ได้สมดังใจหวังทุกรอบ แล้วก็กลับไปแก้บนตามคำที่บนบานสานกล่าวไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน การเดินทาง มีโชคมีลาภ เรื่องทรัพย์ เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเรื่องที่ทำให้เราเป็นวิตกกังวล ของตัวเองหรือของคนในครอบครัว

เราสามารถแก้บนได้ทุกอย่างตามที่เราบอกกล่าวท่านไว้ ไม่จำเป็นต้องเป็นกระทงดอกไม้ 7 สีอย่างเดียว จะเป็น หัวหมู ไข่ต้ม พวงมาลัย หรืออะไรก็ได้ตามกำลังของเรา ตามจิตศรัธาของเราเอง และนอกจากหลวงปู่เอี่ยมที่ทุกคนไปกราบไหว้แล้วนั้น ยังมี หลวงปู่กลิ่น หลวงปู่สุข และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายภายในวัดในทุกคนได้สักการะกราบไหว้ มีจุดทำบุญ ถวายสัฆทาน และมีแม่ตะเคียนที่อยู่ริมคลองให้ไปกราบไหว้ นอกจากที่สักการะแล้วนั้น ยังสามารถทำทานให้อาหารปลาที่ลำคลองพระอุดมที่อยู่ติดข้างวัดได้อีกด้วย

วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)

หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม

หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม เป็นพระผู้มีอภิญญาด้านกรรมฐานและวิชาคม เป็นผู้แต่งคาถาโสฬสมงคล เป็นพระเกจิย์ที่มีชื่อเสียง ผู้มาไหว้นิยมบนบานและแก้บนด้วยดอกไม้กระทง 7 สี สำหรับหลวงปู่เอี่ยม ท่านอุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปี แล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยและด้านวิชากรรมฐานจนรู้ถึงแก่นจิตใจมั่นคงในสมาธิกรรมฐาน ต่อมาหลวงปู่ก็รับตำแหน่งเจ้าอาวาสสมัยนั้นท่านจำพรรษาอยู่วัดสว่างอารมณ์ด้วยความสันโดน มักน้อย พูดน้อยแต่วาจาศักดิ์สิทธิ์มีเมตตาธรรมสูง ช่วยเหลือญาติโยมทุกคนเมื่อเกิดทุกข์จนถึงวาระสุดท้ายมรณภาพในปี พ.ศ. 2439 สิริอายุ 80 ปี

คาถาบูชา หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม

(ตั้ง นะโม ๓ จบ)
นะโมปะฐะนะมานะ อะคันติมายะ
อิติภะคะวา อุมะ อะจิตติ

วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)

ประวัติวัดสะพานสูง

วัดสะพานสูง นนทบุรี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2395 เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านแหลมเหนือ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีชื่อเดิมว่า “วัดสว่างอารมณ์” สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อเพราะในคราวที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาตรวจคณะสงฆ์ที่วัดนี้ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลองบ้านแหลม (คลองพระอุดมในปัจจุบัน) จึงประทานชื่อใหม่ว่า “วัดสะพานสูง”

เรื่องราวที่พอจะสืบทราบได้ ก็จะเป็นในสมัยของหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม(อ่านว่า ปะ-ฐะ-มะ-นาม) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ในขณะนั้น “วัดสะพานสูง” มีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระเครื่องและตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม ต่างเลื่องลือถึงพุทธานุภาพ อีกทั้งพระปิดตาและตะกรุดมหาโสฬสมงคลก็หาชมได้ยาก จุดเริ่มต้นของวัตถุมงคลสืบเนื่องมาจากสถานที่เดิมของวัดได้ชำรุดทรุดโทรมมากหลวงปู่เอี่ยมจึงอยากสร้างพระปิดตาและตะกรุดเพื่อบอกบุญเรี่ยไรเงินสำหรับก่อสร้างโบสถ์วัตถุมงคลหายากเหล่านี้ได้ถูกนำไปเป็นของชำร่วยแก่ผู้บริจาคทรัพย์และสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างพระอุโบสถและถาวรสถาน

ต่อมาทางวัดได้สร้างศาลาการเปรียญและพระเจดีย์ฐาน 3 ชั้น นับว่าหลวงปู่เอี่ยมเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงวัดสะพานสูงให้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้

อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีช่อฟ้า ใบระกา คันทวย หน้าบันลงรักปิดกระจก ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น มีมุข 3 ด้าน ลงรักปิดกระจกและปิดทองช่อฟ้าใบระกา หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และศาลาบำเพ็ญกุศล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 และพระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516

ใน พ.ศ. 2480 หลวงปู่กลิ่นผู้ปกครองวัดต่อจากท่านได้หล่อรูปหลวงปู่เอี่ยมขนาดเท่าตัวจริงประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถให้ประชาชนได้มาสักการะบูชา

รายนามเจ้าอาวาส

ลำดับที่ รายนามเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนามพ.ศ. 2395พ.ศ. 2438
2พระครูโสภณศาสนกิจ (กลิ่น จนฺทรํสี) พ.ศ. 2438พ.ศ. 2490
3พระครูนนทกิจโสภณ (ทองสุข อินฺทสาโร) พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2525
4พระครูสมุห์สอน สิริธมฺโมพ.ศ. 2525พ.ศ. 2530
5พระครูอมรศุภการ (สมทรง อมโร)พ.ศ. 2530พ.ศ. 2562
6พระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ)พ.ศ. 2562ปัจจุบัน
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)

ที่ตั้งและการเดินทาง

ที่อยู่ : เลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0007 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์  เปิดทำการ 08.00 น. ปิดทำการ 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน

การเดินทางไปวัดสะพานสูง โดยรถยนต์ส่วนตัว

  • สามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ มาจอดได้ที่ลานจอดของวัดได้เลย ที่จอดรถมากมาย! หรือไปตามแผนที่ GPS ที่ปักหมุด
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)
วัดสะพานสูง (หลวงปู่เอี่ยม)

เว็บไซต์ หวยเลขเด็ด ได้นำข้อมูลเรื่องราววัดสะพานสูง หลวงปู่เอี่ยม จังหวัดนนทบุรี มาให้ทุกคนได้อ่าน จะเป็นประโยชน์รวมถึงเรื่องราวที่สนุกสนานต่าง ๆ ที่อ่านง่ายจะทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจเรื่องเทพเจ้าว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดและไม่ได้บูชายากดังที่หลายคนเข้าใจ

ดูดวงรายเดือน 12 ราศี ประจำเดือน ตุลาคม ดวงคุณเป็นอย่างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *