หน้าแรก » บทความ » วันออกพรรษา 2566

วันออกพรรษา 2566

เปิดประวัติ วันออกพรรษา 2566 วันปวารณา

วันออกพรรษา-2566

วันออกพรรษา 2566 หรือเรียกอีกแบบว่า วันปวารณา เปิดประวัติความเป็นมาโดยข้อมูลเชิงลึกกล่าวไว้ว่า วันออกพรรษาถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ มีระยะเวลาสิ้นสุดจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์ เป็นวันที่พระสงฆ์รวมตัวกันทำ (สังฆกรรม) วันมหาปวารณา หรือคำว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาต วันออกพรรษาจะตรงกับหน้าฝนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นการรวมตัวของชาวพุทธในประเทศไทย ให้ความนิยมไปทำบุญตักบาตร หรือที่หลายคนเรียกว่า เทศกาลตักบาตรเทโว เพื่อเป็นการรำลึกเหตุการณ์ในประวัติสมัยก่อนได้มีคนกล่าวไว้ว่า

พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจาเทวโลก และได้ลงมายังโลกมนุษย์ ภายหลังจากการโปรดเทพบุตร โดยอดีตพระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา บนสรวงสวรรค์ดาวดึงส์ ชั้นที่ 2 ได้เสด็จลงมายังเมืองสังกัสสะ และได้แสดงไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์ ทั้งสามโลกคือ สวรรค์ , นรก , โลก วันออกพรรษาเป็นวันสุดท้ายของการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ หมายถึงพระภิกษุสงฆ์ได้จำพรรษาครบกำหนดไตรมาสแล้ว ตามพระพุทธบัญญัติไว้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะจาริกไปพักค้างคืนที่อื่นได้ ไม่ผิดพระพุทธบัญญัติและยังได้รับอานิสงส์อีกด้วย มีความเชื่อว่าหากได้ทำบุญในวันออกพรรษา ถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองอีกด้วย

ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา

วันออกพรรษา-2566

ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะบริเวณพระอุโบสถ ซึ่งจะมีขบวนของพระสงฆ์เดินออกบิณฑบาต โดยในปีนี้จะตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2566 หลังจากวันออกพรรษาเพียง 1 วัน โดยวันออกพรรษาในปีนี้คือวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ประเพณีตักบาตรเทโว พุทธศาสนิกชนก็จะนั่งเรียงเป็นแถวยาวจนสิ้นสุดคนสุดท้าย และจะมีการนำ ข้าวต้ม และลูกโยน มาใส่บาตร ถือเป็นสัญลักษณ์จุดเด่นของการตักบาตรเทโวโรหณะ หลังตักบาตรแล้วยังมีกิจกรรมของพุทธศานาอีกมากมาย

กิจกรรมวันออกพรรษา มีอะไรบ้าง

เดี๋ยวนี้คนไทยหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก และในวันออกพรรษามีกิจกรรมมากมายให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าร่วมพิธี สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเอง และกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา 5 อย่าง ควรทำให้ได้ในวันออกพรรษาคือ

  1. ทำบุญและตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ญาติพี่น้องพ้องเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว
  2. เข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
  3. เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีพิธี ตักบาตรเทโว
  4. ทำความสะอาดบ้านของเราให้สะอาด และประดับธงชาติตามบ้านเรือนสถานที่ราชกาล และธงธรรมจักร ตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
  5. บรรยายธรรม หรือ การบรรยาย สถานที่วัด สถานที่ราชกาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนเกี่ยวกับวันออกพรรษา

บทสวดมนต์วันออกพรรษา 2566

วันออกพรรษา-2566

บทสวดมนต์วันพระใหญ่ ตั้งจิตอธิษฐาน สร้างกุศลรับบุญในวันออกพรรษา 2566 เป็นวันพระใหญ่เหมาะสำหรับการสวดมนต์ สามารถแผ่เมตตาให้กับมนุษย์โลกและอมนุษย์ หรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย องค์ทวยเทพก็จะได้รับบุญกุศลนี้เช่นกัน เป็นการตัดกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวร ไม่ต้องผูกเวรต่อกันไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้า ขอให้ทุกท่านทำจิตใจให้สงบและท่องบทสวด กราบพระรัตนตรัย ไปพร้อมกันได้เลย

ก้มกราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง ด้วยใจและกายที่บริสุทธิ์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

การท่องบทสวดอิติปิโส เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ช่วยชำระจิตใจให้ผ่องใสได้ โดยสามารถท่องตามผ่านหนังสือพระภายในวัดได้ พร้อมแล้วตั้งจิตให้สงบแล้วท่องบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยไปพร้อมกัน

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกวิทู
อะนุตตะโร ปุริสทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก
อะกาลิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะปุคคะลา เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลิกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

กราบลาพระวันออกพรรษา

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

huay89org

วันออกพรรษาเป็นวันที่สัมมาสัมพุธเจ้า เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อเผยแพร่ธรรรมให้กับศาสนิกชนและประชาชน โดยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพุทธศาสนา ภายใน 1 ปี จะมีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้คนไทยหันมาให้ความสนใจกับเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ กันมากว่าเดิม โดยวันออกพรรษานี้ถือเป็นการทำบุญใหญ่ในรอบปี มีความเชื่อว่าถ้าได้ทำบุญในวันนี้ จะเป็นการไถ่บาปที่เคยได้ทำมาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดี และหากได้รับฟังคำสั่งสอนจากพระสงฆ์จะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบนิ่งขึ้นไม่ใจร้อน มองเห็นอะไรได้มากกว่าเดิมที่เคยเป็น วันนี้หวังว่าท่านใดที่อ่านบทความนี้จนจบ จะมีแต่ความสุขความเจริญ สุขกาย สุขใจ ตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

เดี๋ยวนี้มีคนหันมาสนใจเรื่องวันเข้าพรรษา และวันออกพรรษามากขึ้น หากใครที่ชอบบทความแนวทางแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่เว็บของเรา หวยเลขเด็ด.net หากใครอยากมีได้บุญใหญ่ในปีนี้ แนะนำให้ตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา ทางทีมงานเราได้มีการอัพเดทข้อมูลตลอดทุกวัน หากใครสนใจสามารถกดติดตามได้ตลอด แนะนำดูบทความทางด้านบนได้เลย

ดูดวงรายเดือน 12 ราศี ประจำเดือน ตุลาคม ดวงคุณเป็นอย่างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *